Kwaliteit

Kwaliteit

by admin

Kwaliteit

Wij zijn er bij Caligen alles aan gelegen om onze klanten, te allen tijde, 100% foutloze schuimproducten te leveren. Wij streven dan ook naar constante en voortdurende verbetering. Om dit doel te bewerkstelligen hebben wij een duidelijk verbeteringsproces ingericht van onderuit de organisatie (bottom-up). Opleiding van personeel staat hierin centraal. Ook is er aandacht voor verbetering van machines, methodes, materiaal en statische meetgereedschappen. Wilt u meer weten over de manier waarop wij onze hoge kwaliteit zeker stellen? Neem contact met ons op!

Material Information Sheet

polyurethaan schuimen worden als niet gevaarlijke producten beschouwd, noch als vermengingen van gevaarlijke stoffen.
Ze worden geidentificeerd als industriële polymeren. In overeenstemming met EU bepaling 1907/2006EC worden polyurethaanschuimen als REACH artikelen gedefinieerd.
Onder bijgaande koppeling vindt u het MSDS van flexibele polyurethaan schuimen.

REACH

De Europese Gemeenschapsbepaling No 1907/2006 m.b.t. de Registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemicaliën genaamd REACH heeft enkel en alleen betrekking op
chemische componenten, genaamd stoffen en bereidingen die gebruikt worden voor de verwerking eindproducten en artikelen.
De fabrikanten van stoffen en preparaten ( in casu onze grondstoffenleveranciers ) hebben hun produkten vooraf geregistreerd ( behoudens enkele uitzonderingen ) tot 1 december
2008. Op die manier hebben zij tussen de 2 en 10 jaar tijd om deze stoffen of preparaten  op basis van giftigheid en tonnages te registreren.

De Europese Authoriteit vereist dat de leverancier van Chemische stoffen en preparaten voor iedere fase in het productie en consumptie of gebruiksproces geëvalueerd zijn, en dat aangetoond is dat ze niet gevaarlijk zijn voor mens of milieu.

Polyurethaan schuimproducten op zich zijn als artikelen geclasseerd en behoeven als zodanig geen pre-registratie of registratie.

U kunt ervan op aan dat wij in nauw contact met onze leveranciers staan, om de continuiteit en kwaliteit van onze producten te waarborgen.

Wij bevestigen dat alle grondstoffen die wij in het productieproces van polyurethaanschuimen inzetten, vooraf door onze leveranciers geregistreerd zijn.

Onder bijgaande snelkoppeling vindt u onze volledige REACH verklaring:

Top