Naleving

Naleving

by admin

Waarom naleving van concurrentiewetgeving belangrijk is.
De rechtsgebieden waarin Vita zaken doet, hebben concurrentiewetten die anti-concurrerend gedrag verbieden.

Overtreding van deze wetten kan serieuze gevolgen hebben zoals:

  • Aanzienlijke schade aan Vita’s reputatie.
  • Zware boetes – tot 10% van de wereldwijde omzet voor overtredingen die de EU benadelen zoals bijvoorbeeld:
  • het risico op schadeclaims  van klanten, concurrenten en andere derde partijen die verlies lijden als gevolg van anti concurrentie gedrag.
  • Gerechtelijke processen (inclusief gevangenisstraf in bepaalde gerechtsgebieden zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten):
  • Ontslag van directies.
  • Onontbindbare commerciële overeenkomsten; en
  • Aanzienlijke gerechtskosten en de verspilling van managementtijd.

Vita Cellular Foams

Top