REACH

REACH

by admin

REACH

De Europese Gemeenschap wet No. 1907/2006 betreffende de registratie, Evaluatie, Authorisatie en Restrictie van Chemicaliën genaamd REACH
gaat uitsluitend over chemische componenten en preparaten die in eindproducten gebruikt worden.
De fabrikanten chemische stoffen en preparaten ( b.v. onze grondstoffenleveranciers ) hebben tot 1 december 2008 hun producten geregistreerd ( enkele uitzonderingen daar gelaten ). Daarna hebben zij 2 – 10 jaar om deze substanties en preparaten volledig te registreren op basis van toxiciteit en tonnage.

De Europese Authoritieit eist dat de substanties en preparaten die door de Chemische grondstoffenleveranciers voor iedere produktiefase, verwerking, gebruik en verwijdering geëvalueerd zijn om aan te tonen dat er geen gevaar is voor mens en milieu.

Polyurethaan schuim produkten zelf zijn geklasseerd als artikelen en hoeven niet vooraf geregistreerd of geregistreerd te worden.

U kunt er vanuit gaan dat wij in nauw contact met onze leveranciers staan om een continue levering en consistentie van onze kwaliteit te garanderen.

Wij bevestigen dat al grondstoffen die wij inzetten voor de produktie van flexibele polyurethaan schuimen vooraf door onze leveranciers geregistreerd zijn.

Onder bijgaande snelkoppeling vindt u onze volledige REACH verklaring.

caligen-reach-declaration20140616

Top